Sodni prevodi ruščina

Sodno overjene prevode opravljajo sodno zapriseženi prevajalci, ki so z odločbo Ministrstva za pravosodje imenovani za stalne sodne tolmače. Sodno overjen prevod vsebuje prevod in njegovo sodno overitev, ki zvezan skupaj z originalnim besedilom ali overjeno kopijo in opremljen z žigom sodnega tolmača. Uradni prevodi se uporabljajo za univerzitetne dokumente (npr. diplomsko, magistrsko delo), pogodbe, potne liste, potrdila o nekaznovanju, rojstvu, samskem stanju, šolanju, izpiske iz matičnega registra, izpiske iz sodnega/poslovnega registra, vozniška dovoljenja, diplome, spričevala, zdravstveno dokumentacijo itd.

Overjeno kopijo (prepis) sodnega prevoda si lahko zagotovite na Upravni enoti, Oddelku za overitve oziroma pri notarju.