Sodni tolmač za ruščino

Sem Viktoriya Marondini, prevajalka in sodna tolmačka za ruski jezik, naravna govorka ruščine, organizatorka in izvajalka tečajev ruskega jezika v Kranju in Ljubljani, lokalna turistična vodička z licenco za Zgornjo Gorenjsko.

S prevajanjem, lektoriranjem in tolmačenjem jezikovne kombinacije ruščina – slovenščina se ukvarjam od leta 2003, ko sem, po uspešno zaključenem celoletnem tečaju slovenščine kot tujega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani (www.centerslo.net), opravila tudi državni izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni.

Po izobrazbi sem magistrica ruskega jezika in tuje književnosti, prof. angleškega jezika.

Od leta 2012 sem ponosna imetnica licence za lokalno vodičko Bleda, Bohinja, Radovljice, Žirovnice in Jesenic, kar mi pride zelo prav pri prevajanju turističnih besedil in vodenju ruskih skupin po naši prelepi Sloveniji.

Od leta 2015 pa sodna tolmačka za ruski jezik, saj prevajanje pravnih, civilnopravnih in uradnih besedil je bil zame že od nekdaj največji izziv.

Veselim se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljam!