Sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, imenovana za nedoločen čas s strani Ministrstva za pravosodje, s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča in drugih organov tolmači na narokih in zaslišanjih oziroma prevaja listine.

Naziv sodni tolmač pridobi z uspešno opravljenim preizkusom znanja iz jezika, za katerega želi biti kandidat imenovan za tolmača, ter pravnega znanja, in sicer predvsem poznavanja*:
– temeljnih institutov ustavne ureditve Republike Slovenije;
– organizacije in delovanja pravosodja in sodstva;
– osnov sodnih postopkov, ki se najpogosteje pojavljajo pri delu tolmačev;
– zakonskih določb o pravicah in dolžnostih tolmačev;
– osnove prava in institucij Evropske Unije;
– oblikovanja in overjanja prevodov ter vodenja evidence

*Vir: http://www.mp.gov.si/si/izobrazevanje_v_pravosodju_cip/sodni_tolmaci/preizkusi_znanja/

Naziv Sodni tolmač pridobi oseba na Slavnostni prisegi sodnih tolmačev.

sodni tolmač ruščina
sodni tolmač ruščina